روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان

تفاوت بين والدين « به اصطلاح خوب» و « والدين مسئول»
نویسنده : لیلا شیاسی - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
 

باور والدین به اصطلاح خوب                                       باور والدین مسئول

من باید فرزندم را کنترل کنم.                                          باور دارد که کودک هم می تواند      

برای کودک دلسوزی می کند.                                        تصمیم بگیرد.

مسئولیت رفتار او را به عهده می گیرد.                           به محترم شمردن کودک اعتقاد دارد.

بیش از حد از او مواظبت می کند.                                  عدم وابستگی را تشویق می کند.

کودک را لوس و خجالتی بار می آورد.                             حق انتخاب و مسئولیت می دهد.

کودک را در کنترل کامل دارد.                                           احترام متقابل را تشویق می کند.

به کودک فشار می آورد تا خودش را خوب نشان دهد.        من انسانم٬ اعتراف می کنم که

بیش از حد به کودک رو می دهد.                                    کامل نیستم.

تسلیم مطلق خواسته های کودک است.                        من باور دارم که همه مردم٬ از جمله

برای جواب منفی دادن٬ احساس گناه می کند.               من مهم هستیم.

برگرفته از کتاب: والدین مؤثر فرزند مسئول

ترجمه: مجید رئیس دانا


 
comment نظرات ()