روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان

ناتوانيهای يادگيری
نویسنده : لیلا شیاسی - ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٦
 

ناتوانیهای یادگیری یک اصطلاح عام است که به گروه ناهمگنی از اختلالات اطلاق می شود. وجه مشخصه این اختلالات وجود مشکلات مهم در کسب و استفاده از تواناییهای شنیدن٬ صحبت کردن٬ خواندن٬ نوشتن٬ استدلال کردن و یا تواناییهای ریاضیات می باشد.

این اختلالات به طور ذاتی در فرد وجود دارند و چنین استنباط می شود که علت آنها بدکاری سیستم اعصاب مرکزی می باشد. با این وجود یک اختلال یادگیری ممکن است هماهنگ و همایند با سایر شرایط معلولیت ( نظیر نقایص بینایی و عقب ماندگی ذهنی٬ اختلالات هیجانی و اجتماعی ) وجود داشته و یا همراه با تأثیرات اجتماعی ( نظیر تفاوتهای فرهنگی٬ آموزش و تعلیم ناکافی/ نامناسب٬ عوامل روانزاد ) دیده شود ولی در عین حال این اختلال نتیجه مستقیم چنین شرایط یا تأثیراتی نمی باشد.

عوامل مؤثر روی کم آموزی تحصیلی

عوامل بیرونی: به عوامل مؤثر محیطی اطلاق می شوند. این عوامل عبارتند از شرایط اجتماعی ـ اقتصادی٬ عوامل فرهنگی٬ فقدان موقعیت یا شرایط برای یادگیری و تعلیم ناکافی و یا نامناسب که باعث اختلال در توانایی و یا مانع از بروز توانایی کودک برای یادگیری می شوند.

عوامل درونی: به شرایط و موقعیت های درونی کودک اطلاق می شود. اینها شامل عقب ماندگی ذهنی٬ معلولیت های حسی ( نقایص جدی شنوایی یا بینایی )٬ اختلالات جدی هیجانی و عاطفی و ناتوانیهای یادگیری می گردند.

سه نوع مشکل در این زمینه مطرح می شود: ۱) مشکلات زبان ( بیان شفاهی و ادراک و فهم از راه شنیدن )٬ ۲) مشکلات نوشتن و خواندن (بیان کتبی و مهارتهای خواندن ) و ۳) مشکلات ریاضی ( محاسبات و استدلال کردن ).

ناتوانیهای یادگیری می توانند به دو گروه طبقه بندی شوند: ۱) ناتوانیهای یادگیری تحولی که تعریف دولت مرکزی از آنها با عنوان « فرایند های روانشناختی اساسی» یاد می کند و ۲) ناتوانیهای یادگیری تحصیلی که با آنها در سطح سنین دبستانی مواجهه هستیم.

                                                  ناتوانیهای یادگیری

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی                                             ناتوانیهای یادگیری تحولی

هجی کردن                                                                   ناتوانیهای ثانویه

نوشتن                                                                         تفکر

بیان انشایی                                                                   زبان شفاهی

خواندن                                                                          ناتوانیهای اولیه

دستخط و نوشتن                                                          توجه

                                                                                    حافظه

                                                                                    ادراک

برگرفته از کتاب: اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی 

  ترجمه: سیمین رونقی٬ دکتر زینب خانجانی٬ مهین وثوقی رهبری


 
comment نظرات ()